om

* 4 juni 1942

+ 18 mars 2009

Vem kan segla förutan vind? Vem kan ro utan årar?
Vem kan skiljas från vännen sin utan att fälla tårar?

Jag kan segla förutan vind, jag kan ro utan årar,
men ej skiljas från vännen min utan att fälla tårar.